อธิบายการใช้งานเบื้องต้น

 1. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจำเป็นต้องเปิดใช้งาน Javascript ในการทำงาน และแนะนำให้ใช้ IE(version ใหม่), Firefox, Chrome ไม่ควรใช้ IE 6
 2. การเข้าระบบเพื่อตอบแบบสอบถาม จำเป็นจะต้องใช้รหัสประชาชน และวันเดือนปีเกิดของบัณฑิตดังนี้
  • รหัสประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก)
  • วันเดือนปีเกิด โดยให้ใส่ วันเดือนปี ที่เป็นตัวเลขติดกัน เช่น เกิดวันที่ 9 เดือน 2 ปี พ.ศ. 2530 ให้ใส่เป็น 09022530
   จะเห็นว่า ถ้าวันหรือเดือนเป็นเลขตัวเดียวจะต้องเติม 0 ด้านหน้าด้วย
 3. ถ้าใส่รหัสประชาชน และวันเดือนปีเกิดตามรูปแบบข้างต้นแล้วยังไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้
  ให้แจ้งมาที่ e-mail noc@rmutp.ac.th หรือโทร 02-282-9009-15 ต่อ 6783
 4. การตอบแบบสอบถาม จะต้องใส่ข้อมูลในกล่องข้อความสีแดงให้ครบจึงจะสามารถบันทึกการตอบแบบสอบถามได้